Polityka prywatności

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  NAL sp. z o.o., adres biura: ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, wpisaną pod numerem KRS 0000759061 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP:7010893150, REGON: 381822511.

 2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

  Jeśli zamierzasz otrzymywać od nas informacje marketingowe dotyczące marki CATERINA, przystąpić do Klubu Stałej Klientki CATERINA lub dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane będą przez nas tylko w tym celu.

 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  • Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych w oparciu o Twoją aktywność w Sklepie – w przypadku gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. PODANIE DANYCH

  Dobrowolne, ale w przypadku Klubu Stałej Klientki CATERINA konieczne do przystąpienia do Klubu i korzystania z rabatów i innych przywilejów.

 5. SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

  W zależności od celu, w jakim dane są podawane brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, brak możliwości zakupów w e-sklepie, brak możliwości skorzystania z uprawnień jakie niesie uczestnictwo w Klubie Stałej Klientki CATERINA.

 6. W KAŻDEJ CHWILI MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY

  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 7. PROFILOWANIE

  W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 8. OKRES PRZETWARZANIA

  Twoje dane osobowe, w tym podstawowe dane kontaktowe Spółka przetwarza tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest realizacja zawartych umów. Spółka przechowuje dane do czasu ustania realizacji celu lub do wygaśnięcia bądź rozwiązania zawieranych na czas realizacji celu umów cywilnoprawnych uwzględniając okres 3 lat na dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych.

  Tym samym zaprzestaniemy przetwarzania gdy:

  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

   lub

   ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas usług

   lub

   cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

 9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

 10. TWOJE UPRAWNIENIA

  W ramach uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 11. CIASTECZKA

  Nasza witryna , jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

  • umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;

  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz

  • usunąć pliki cookies,

  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

  W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,

  • statystycznych,

  • marketingowych,

  • udostępniania funkcji Sklepu.

  Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

  Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 12. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

  • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,

  • Hostingodawca,

  • Podmiot zapewniający system mailingowy,

  • Podmiot zapewniający usługi marketingowe,

  • Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.

  Dostawca narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych*.

 13. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

  W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

 14. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

  Realizacja uprawnień będzie możliwa na Twój wniosek:

  przesłany na adres e-mail: daneosobowe@caterina.pl

  W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o Dopisek: [Uprawnienia RODO]